O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
Dział Badań Naukowych
Konferencje Naukowe
Zasady Przyznawania Nagród
Studia doktoranckie
Komunikaty
Formularze i wnioski
Komisja Bioetyczna
Badania finansowane przez UE
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne
Ofiaruj swoje ciało nauce
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Formularze i wnioski


Ogłoszenie o Konkursie na dofinansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych z budżetu Miasta Poznania

Regulamin

Wniosek
RAPORT KOŃCOWY z realizacji interdyscyplinarnego projektu badawczego
o charakterze międzyuczelnianym pobierz
WNIOSEK o realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego
o charakterze międzyuczelnianym pobierz
Wnioski - Nagrody Ministra Zdrowia
Nauka/Zasady przyznawania nagród
Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego / habilitacyjnego
pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych pobierz
Międzyuczelniane projekty badawcze - wniosek do pobrania
Formularz zgłoszeniowy konferencji, zjazdu, sympozjum

pobierz


UWAGA

nowe wnioski umów obowiązujące od dnia 1 września 2008 r. dostępne

są na stronie: Informacja i promocja/informacje dla pracowników

SynabaWprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 23-05-2011 09:03