O UCZELNI
Władze Uczelni
Kadra
Statut
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Wydziały
Administracja
Jednostki Międzywydziałowe
UM w liczbach
Historia Uczelni
Inwestycje
Konkursy na stanowiska
Organizacje pracownicze
Fundacja UMP
Stowarzyszenie absolwentów
Kontakt
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stowarzyszenie Absolwentów


_
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powstałe w 1986 roku jest organizacją o charakterze koleżeńskim, zrzeszającą osoby, które ukończyły studia w Akademii Medycznej i na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studia lekarskie, farmaceutyczne i stomatologiczne na Uniwersytecie Poznańskim, Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich i na Polskim Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie w Edynburgu.

Do najważniejszych statutowych celów działania Stowarzyszenia należą:
 • utrzymywanie łączności między absolwentami Uczelni,
  krzewienie idei łączności i współpracy między członkami Stowarzyszenia i Uczelnią,
 • pomoc w organizacji uroczystości uczelnianych, między innymi uroczystych odnowień dyplomów Uczelni po 50 latach od jej ukończenia – tradycyjnym ich elementem są od lat okolicznościowe dyplomy, które przygotowuje Stowarzyszenie dla Jubilatów,
 • upowszechnianie wśród absolwentów Uczelni osiągnięć nauk medycznych i farmaceutycznych,
 • kultywowanie tradycji Uczelni oraz prowadzenie badań nad jej historią, a także upowszechnianie życiorysów jej absolwentów, których życie i praca miały znaczenie szczególne,
 • organizowanie zebrań dyskusyjnych, wykładów i konferencji naukowych, a także inicjowanie innych form działania służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 • współdziałanie z organizacjami naukowymi i społecznymi działającymi na terenie Uczelni
  _
  Stowarzyszenie posiada własną siedzibę w budynku Domu Studenckiego "Wawrzynek"
  ul. Wawrzyniaka 23/25
  60-503 Poznań
  tel. 061 844 50 00
  fax 061 844 50 11

  saamp@ump.edu.pl

  Odbywają się tam zebrania Zarządu, spotkania władz Stowarzyszenia z przedstawicielami organizacji społecznych, naukowych i zawodowych. Zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.8.00 - 14.00

  Istotną rolę realizacji celów statutowych odgrywa redagowany i wydawany przez Zarząd Stowarzyszenia biuletyn Nasza Alma Mater, którego najważniejszym zadaniem jest odnotowywanie bieżących faktów z życia Akademii (szczególnie ważne dla Koleżanek i Kolegów mieszkających poza Poznaniem, a także poza Polską), ale również zamieszczanie tekstów o charakterze wspomnieniowym, historycznym i naukowym.

  Bardzo ważną formą działania jest organizowanie wspólnie z towarzystwami naukowymi i naukowo – zawodowymi konferencji o charakterze naukowym, mających na celu wymianę doświadczeń, popularyzację nowych leków, metod terapeutycznych itp.

  Wszystkich PT Absolwentów serdecznie zachęcamy do wstępowania do Stowarzyszenia oraz do aktywnego działania w jego szeregach!


  Władze Stowarzyszenia wybrane na IX Walnym Zgromadzeniu dnia 10 czerwca 2008

  Zarząd:
  Przewodniczący:
  prof. dr hab. Marian Krawczyński

  Wiceprzewodniczący:
  dr med. Włodzimierz Stolzmann

  Skarbnik:
  dr n. hum. Małgorzata Posłuszna

  Sekretarz:
  dr n. farm. Maria Popielarz-Brzezińska

  Członkowie:
  dr n. med. Maria Chróścielewska
  prof. dr hab. Andrzej Obrębowski

  Komisja Rewizyjna:

  Przewodnicząca
  prof. dr hab. Zyta Płotkowiak

  Członek
  dr n. med. Antoni Łączkowski

  Sąd Koleżeński:

  Przewodniczący
  prof. dr hab. Zygmunt Przybylski

  Członkowie:

  prof. dr hab. Wojciech Cichy

  prof. dr hab. Kazimierz Rzymski  Statut Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego


  Składki członkowskie zgodnie z uchwałą VII Walnego Zgromadzenia wynoszą 20 zł. rocznie, dla emerytów i rencistów 10 zł rocznie. Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia:
  Bank Zachodni – WBK nr 55 1090 1476 0000 0000 4700 7539

 • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
  Zapisano : 02-12-2009 10:21