O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KOMUNIKATY


Uwaga!

Od dnia 01.12.2009 ulegną zmianie numery telefonów w DS. Wawrzynek. Nowy numer telefonu to 61 844 50 00 (portiernia). Informujemy , iż od dnia 01.12.2009 połączenia telefoniczne pomiędzy akademikami: Wawrzynek, Medyk, Aspirynka i Eskulap są bezpłatne.

Kierownicy jednostek proszeni są o zamieszczenie w dokumentacji pracowników aktualnych zaświadczeń o zdolności do pracy oraz orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, które powinny być dostępne dla Sanepidu.
Zaświadczenia jak i orzeczenia są wydawane przez Przychodnię Medycyny Pracy podczas każdych badań okresowych.

Kierownik PMP Beata Ziemska
Przychodnia Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu posiada szczepionki przeciwko grypie- Vaxigrip, w cenie 30,00 zł. Szczepienia są wykonywane na miejscu codziennie w godzinach między 9:00 a 15:00. Jest to ważne z uwagi na szerzące się zachorowania na wirusowe zapalenia płuc w sąsiedniej Ukrainie.

Kierownik PMP Beata Ziemska
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że

MAGAZYN ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
CZYNNY WE WTORKI I CZWARTKI
OD GODZ. 9.00 - 13.30


Kierownik Magazynu Centralnego UMP
Barbara Rubinek
Pracownicy Katedr, Klinik i Zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu


KOMUNIKAT


W dniu 12 października 2009 roku wchodzą w życie nowe zasady korzystania z parkingu przy budynku Collegium Wrzoska w Poznaniu przy ul. Jana H. Dąbrowskiego 79.
Parking został zmodernizowany, miejsca postojowe uporządkowane i przekazane do dyspozycji pracowników jednostek mieszczących się w budynku. Wszystkie strony i osoby upoważnione do korzystania z parkingu zostały o tym fakcie poinformowane w odrębnych pismach. Natomiast szczegóły dotyczące używania parkingu zostały ujęte w załączniku do niniejszego pisma.
Proszę zwrócić szczególną uwagę, by z parkingu korzystały wyłącznie osoby uprawnione.
Wykładowców i lektorów prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami w budynku Collegium Wrzoska zobowiązuje się do pisemnego informowania o tym fakcie Dziekana Wydziału w celu uzyskania uprawnień do korzystania z parkingu.
Pracownicy, którzy nie są upoważnieni do korzystania z parkingu przy Collegium Wrzoska mogą kierować się na parking przy Centrum Stomatologii ul. Bukowska 70 (wjazd od
ul. Rokietnickiej).

Regulamin parkingu

Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 13-11-2009 09:57