O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
Dział Badań Naukowych
Konferencje Naukowe
Zasady Przyznawania Nagród
Studia doktoranckie
Komunikaty
Formularze i wnioski
Komisja Bioetyczna
Badania finansowane przez UE
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne
Ofiaruj swoje ciało nauce
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dział Badań Naukowych


Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Coll. Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854-62 47
fax. 61 854-61-07

Kierownik Działu:
mgr Mirosława Grabarczyk
Główny Specjalista
tel. 61 854-62-47
mgrabar@ump.edu.pl

mgr Maria Mikoś
Sekcja ds. Badań Naukowych
Kierownik Sekcji
Specjalista
tel. 61 854-60-33
marmikos@ump.edu.pl

mgr inż. Dominika Kulka
Sekcja ds. Badań Naukowych
Samodzielny Referent
tel. 61 854 62 66
czarnota@ump.edu.pl

Patrycja Makowska
Sekcja ds. Badań Naukowych
Referent
tel. 61 854 62 66
stepniak@ump.edu.pl

mgr inż. Barbara Undrych
Sekcja ds. Studiów Doktoranckich, Bioetyki, Stypendiów i Nagród Naukowych
Z-ca Kierownika Działu
Kierownik Sekcji
Specjalista
tel. 61 854-62-51
bundrych@ump.edu.pl

mgr Anna Nowak
Sekcja ds. Studiów Doktoranckich, Bioetyki, Stypendiów i Nagród Naukowych
Specjalista
tel. 61 854-60-60
atomasz@ump.edu.pl

mgr Joanna Cwojdzińska
Sekcja ds. Studiów Doktoranckich, Bioetyki, Stypendiów i Nagród Naukowych
Samodzielny Referent
tel. 61 854-60-60
jcwojdzinska@ump.edu.pl


Zakres pracy Działu Badań Naukowych
1. Planowanie i programowanie badań naukowych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
- dotyczących badań własnych;
- dotyczących działalności statutowej - naukowej jednostek Uczelni;
- dotyczących „grantów” - zamawianych, celowych, podstawowych, promotorskich;
- zabezpieczenie środków finansowych w ramach działalności wspomagającej badania (DWB);
- dotyczących „grantów” międzyuczelnianych;
- dotyczących „grantów” studenckich.
2. Koordynacja finansowania badań realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych.
3. Prowadzenie kontroli pod względem formalnym i finansowym wykorzystania funduszy: honorariów i bezosobowego, przez kierowników tematów badawczych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
4. Obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Nauki.
5. Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym
6. Prowadzenie spraw związanych z działaniem w Uczelni studiów doktoranckich: rekrutacja na pierwszy rok, sprawy osobowe, stypendialne i programowe.
7. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania pracownikom UM stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.
8. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do nadawania tytułu doktora honoris causa oraz załatwianie spraw organizacyjnych.
9. Opracowywanie dokumentów i wniosków o nagrody naukowe dla nauczycieli akademickich: Ministra, PAN, Prezesa Rady Ministrów, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz regionalne i rektorskie.


Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 24-01-2011 12:06