O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
Dział Badań Naukowych
Konferencje Naukowe
Zasady Przyznawania Nagród
Studia doktoranckie
Komunikaty
Formularze i wnioski
Komisja Bioetyczna
Badania finansowane przez UE
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne
Ofiaruj swoje ciało nauce
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce


  • Zarządzenie nr 31/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pobierz

  • Regulamin Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pobierz

  • Zbiór zasad i wytycznych pt."Dobre obyczaje w nauce" opracowany przez Komitet Etyki PAN pobierz

  • Kodeks "Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych" opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i KRASP pobierz

  • Stanowisko Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w sprawie zaleceń i wytycznych dla pracowników Uczelni występujących w środkach masowego przekazu pobierz

  • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
    Zapisano : 28-07-2011 10:49