O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
Rejestracja kandydatów
Zasady Rekrutacji
Terminy rekrutacyjne
Opłata rekrutacyjna
Wydział Lekarski I
Wydział Lekarski II
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wydział Lekarski I


Biuro Rekrutacji Wydziału Lekarskiego I
Centrum Stomatologii
ul. Bukowska 70 (pokój R-03), 60-812 Poznań
tel. 61 854 74 43/ 854 74 65/ 854 74 66

UWAGA !
Jednolite magisterskie studia niestacjonarne
na kierunku lekarskim WL I

Wszystkie informacje: tutaj

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2011 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Limit przyjęć na studia medyczne na kierunku lekarskim wynosi 220 miejsc.
UWAGA !!!

Informacje dla kandydatów I roku WLI, dotyczące testu kwalifikacyjnego z języka obcego.


Test językowy dla kandydatów studiów stacjonarnych, odbędzie się 26 sierpnia 2011 r.
o godzinie 11:00.

Test dla kandydatów studiów niestacjonarnych i przyjętych w terminie późniejszym
(np. z odwołania), odbędzie się 16 września 2011 r. o godzinie 11:00.


Obydwa testy zostaną przeprowadzone w siedzibie Studium Języków Obcych przy ul. Marcelińskiej 27.
Na podstawie wyników tego testu studenci zostaną przydzieleni do grup językowych, które są jednocześnie grupami dziekańskimi.
Z testu zwalnia jedynie świadectwo Cambridge Advanced English, lub jego odpowiednik, z uzyskaną oceną „B”- „dobry” i Centrale Mittelstrufeprufung- z oceną „Gut”.

Prosimy o wypełnienie i wydrukowanie dołączonej deklaracji językowej z informacją jakiego nowożytnego języka obcego chcieliby się Państwo uczyć w trakcie studiów na naszej Uczelni. Dodatkowo prosimy o informacje o uzyskanej ocenie z ww. języka. Wypełnione deklaracje należy przesłać na adres: Studium Języków Obcych ul. Marcelińska 27, 60-801 Poznań.

Deklaracja pobierz
  • Terminy rekrutacyjne pobierz

  • Wzór opisu teczki pobierz

  • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
    Zapisano : 10-08-2011 10:34