O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
Rejestracja kandydatów
Zasady Rekrutacji
Terminy rekrutacyjne
Opłata rekrutacyjna
Wydział Lekarski I
Wydział Lekarski II
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opłata rekrutacyjna


Wysokość opłaty rekrutacyjnej na studia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2011/2012:

1) 150 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Techniki Dentystyczne (studia stacjonarne)

2) 85 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów


Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Medycznego:

Bank Handlowy w Warszawie SA
nr 46 1030 1247 0000 0000 4772 4000


Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 16-03-2011 14:12