O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
Rejestracja kandydatów
Zasady Rekrutacji
Terminy rekrutacyjne
Opłata rekrutacyjna
Wydział Lekarski I
Wydział Lekarski II
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wydział Lekarski II


Adres Biura Rekrutacji Wydziału Lekarskiego II

( kierunki: lekarsko-dentystyczny, biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna, dietetyka, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne specjalność higiena dentystyczna)


Wydział Lekarski II
Biuro Rekrutacji
ul. Bukowska 70, II piętro, pokój D-231,232
60-812 Poznań

tel. 854-74-27,28,29
854-73-87
fax 854-74-26,30
e-mail: rekr_wlek2@ump.edu.pl

Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00

Informacje dotyczące naboru na studia niestacjonarne


Kierunek lekarsko-dentystyczny i dietetyka:

1.Warunki naboru:

- przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne na dany kierunek w 2011 roku w jednym z Uniwersytetów/Akademii Medycznych w Polsce
- rejestracja on-line i złożenie kompletu dokumentów od dnia 16 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku

2. Wymagane dokumenty:
- podanie wydrukowane i podpisane po rejestracji on-line
- decyzja o nieprzyjęciu na studia stacjonarne na dany kierunek studiów w 2011 roku
- oryginał lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości
- oryginał lub odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
- oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( 85zł)
- 3 fotografie (czytelnie podpisane)
- kserokopia dowodu osobistego

3. Opłata za pierwszy rok studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosi 21.530 zł, na kierunku dietetyka - 6600zł


Kierunek: techniki dentystyczne oraz zdrowie publiczne specjalność higiena dentystyczna

Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

Warunki naboru:

1. Rejestracja on-line i złożenie kompletu dokumentów od dnia 16 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku

2. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie tytułu technika dentystycznego( kierunek techniki dentystyczne ) oraz tytułu higienisty lub higienistki stomatologicznej ( kierunek zdrowie publiczne specjalność higiena dentystyczna)

3. Obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości. Pod uwagę będą brane najwyższe oceny na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej z biologii i chemii dla kandydatów z tzw. starą maturą lub najwyższe oceny na świadectwie dojrzałości uzyskane na poziomie podstawowym lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z biologii i chemii dla kandydatów z tzw. nową maturą. Maksymalna liczba punktów za dwa przedmioty wynosi 200.

4. Wymagane dokumenty:
- podanie wydrukowane i podpisane po rejestracji on-line
- oryginał lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości
- oryginał lub odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
- oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( 85zł)
- 3 fotografie (czytelnie podpisane)
- kserokopia dowodu osobistego
- oryginał lub odpis dyplomu zawodowego

5. Opłata za pierwszy rok studiów na kierunku techniki dentystyczne wynosi - 7620zł, na kierunku zdrowie publiczne specjalność higiena dentystyczna - 5060
 • Terminy rekrutacyjne pobierz
 • Wzór opisu teczki
  Informacje dla kandydatów:

 • Kierunek lekarsko-dentystyczny studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

 • Kierunek biotechnologia studia drugiego stopnia stacjonarne

 • Kierunek dietetyka studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • Kierunek dietetyka studia drugiego stopnia stacjonarne

 • Kierunek zdrowie publiczne specjalność higiena dentystyczna studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • Kierunek techniki dentystyczne studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
  Zapisano : 17-08-2011 17:12