O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
INFORMACJE
PROJEKTY ZREALIZOWANE
PROJEKTY REALIZOWANE
LINKI
KONTAKT
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROJEKTY REALIZOWANE


 • POIŚ - UNIWERSYTECKIE CENTRUM BIOLOGII MEDYCZNEJ

 • POKL

  - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYKORZYSTAĆ SZANSE, SPROSTAĆ WYZWANIOM

  - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH

 • WRPO - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI ORAZ MODERNIZACJĘ SAL DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 • POIG

  - CENTRUM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW MORFOLOGICZNYCH I CYFROWEJ BAZY DANYCH OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH

  - UZYSKANIE W KRAJU I ZA GRANICĄ OCHRONY PRAWNEJ ORAZ KOMERCJALIZACJA WYNALAZKU DOTYCZĄCEGO NOWYCH POCHODNYCH IV-RZ. SOLI AMONIOWYCH ORAZ METODY ICH OTRZYMYWANIA

 • PROJEKTY BADAWCZE

  - HOMING PLUS - CSP4 AS BIOMARKEER OF CANCER STEM CELLS AND TARGET FOR IMMUNOTERAPHY OF HUMAN HEAD AND NECK SQUAMOUS CELL CARCINOMA

  - WELCOME - ROLE OF KAP1 AND KRAB ZINC FINGER PROTEINS IN EPIGENETIC MECHANISMA INVOLVED IN REPROGRAMMING AND SELF-RENEWAL OF INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS

  - TEAM - PREDICTING ADVERSE CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH IMPLANTED DEFIBRILLATING DEVICES

  - STILBENY O WYSOKIEJ AKTYWNOŚCI CHEMOPREWENCYJNEJ I CYTOSTATYCZNEJ-WSPARCIE OCHRONY PATENTOWEJ I KOMERCJALIZACJA WYNALAZKU

 • Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
  Zapisano : 16-08-2011 12:33