O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakres prac Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych


1.Ewidencja planowanych projektów (własnych bądź partnerskich) i aplikacyjnych.

2.Prowadzenie zestawień i statystyk dotyczących składanych wniosków i realizowanych projektów oraz poszukiwanie źródeł finansowania.

3.Doradztwo i konsultacje projektów

4.Udostępnianie dokumentacji konkursowej, aktualnych wytycznych, np. w zakresie promocji, sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków.

6.Informowanie o aktualnych konkursach i zasadach programu.

7.Przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych w procesie pisania wniosków dla zainteresowanych z UMP zgodnie z procedurami, wytycznymi i dokumentacją konkursową.

9.Pomoc w uzyskaniu wymaganych załączników (m.in. pełnomocnictwo, wyciąg ze statutu, dokumenty potwierdzające założenie UMP, informacja nt. VAT, bilans zysków i strat).

10.Ocena poprawności formalnej przygotowania aplikacji przed złożeniem podpisów przez Rektora i Kwestora oraz pomocy w uzupełnieniu dokumentacji w trakcie oceny formalnej wniosku.

11.Współpraca w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu między UMP a Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą (pomoc w zebraniu niezbędnych podpisów i załączników na etapie podpisywania umowy).

12.Rejestr i obieg umów cywilno-prawnych realizowanych w ramach projektów.


Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 16-08-2011 12:11