O UCZELNI
Władze Uczelni
Senat
Komisje Senackie
Terminy posiedzeń Senatu
Kadra
Statut
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Wydziały
Administracja
Jednostki Międzywydziałowe
UM w liczbach
Historia Uczelni
Inwestycje
Konkursy na stanowiska
Organizacje pracownicze
Fundacja UMP
Stowarzyszenie absolwentów
Kontakt
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rektorzy


JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Jacek Wysocki_


Rektorat:
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 061 – 854 62 28
fax. 061 – 852 04 55
rektor@ump.edu.pl
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Zenon J. Kokot

_
Dział Badań Naukowych
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 061 – 854 62 22Prorektor ds. Studenckich

dr hab. med. Mariusz Puszczewicz

_Dział Spraw Studenckich
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 061 – 854 62 58
fax.061 – 852 04 55

Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego

prof.dr hab. Grzegorz Oszkinis

_

Sekretariat:
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 061 – 854 62 69
fax. 061 - 854 60 19Wprowadził : Dominika Bazan - Dzia? Promocji
Zapisano : 29-10-2009 10:05