O UCZELNI
Władze Uczelni
Kadra
Statut
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Wydziały
Administracja
Działy administracji
Jednostki Międzywydziałowe
UM w liczbach
Historia Uczelni
Inwestycje
Konkursy na stanowiska
Organizacje pracownicze
Fundacja UMP
Stowarzyszenie absolwentów
Kontakt
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Administracja


DYREKCJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. centrala 061 - 854 60 00
fax. 061 - 852 04 55

Kanclerz
mgr Bogdan Poniedziałek
tel. 061 - 854 62 59
fax. 061 - 854 62 29
bponiedzialek@ump.edu.pl

sekretariat:
mgr Joanna Szajerka
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 061 – 854 62 59
fax. 061 – 854 62 29
szajerka@ump.edu.pl

Zastępcy Kanclerza:

Dyrektor ds. Administracyjnych
mgr inż. Paweł Glaser

Dyrektor ds. Eksploatacyjnych
inż. Andrzej Sauer
tel. 061 – 854 62 05, 854 62 46

Kwestor
mgr Barbara Łakomiak
tel. 061 – 854 62 48, 061 - 854 62 46

SEKRETARIAT ZASTĘPCÓW KANCLERZA
fax. 061 - 854 61 05
sekr_dyr@ump.edu.pl

mgr Monika Kmieciak
tel. 061 - 854 62 45
mgr Beata Jańczak
tel. 061 - 854 62 46

Wprowadził : Dominika Bazan - Dzial Promocji
Zapisano : 09-06-2009 12:36