O UCZELNI
Władze Uczelni
Kadra
Statut
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Wydziały
Administracja
Jednostki Międzywydziałowe
UM w liczbach
Historia Uczelni
Inwestycje
Konkursy na stanowiska
Organizacje pracownicze
Fundacja UMP
Stowarzyszenie absolwentów
Kontakt
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Uniwersytet Medyczny w liczbach


pracownicy

ogółem: 2345

profesorowie zwyczajni: 94

profesorowie nadzwyczajni: 60

profesorowie nadzwyczajni UM: 47

adiunkci z dr hab.: 126

adiunkci: 306

asystenci z dr: 161

asystenci:117

asystenci z dr do określonych zadań: 65

asystenci do określonych zadań: 96

dyplomowani bibliotekarze: 1

pracownicy dydaktyczni: 259

pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi: 1015

stan na dzień 31.10.2010 r.

studenci

Stacjonarni - 4626

Niestacjonarni - 2500

Cudzoziemcy - 1011

Łącznie z cudzoziemcami: 8137

stan na dzień 05.11.2010 r.

studia

wydziały: 4

kierunki: 14

specjalności: 7Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 10-11-2010 11:58