O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
Dział Badań Naukowych
Konferencje Naukowe
Zasady Przyznawania Nagród
Studia doktoranckie
Rekrutacja
Wiadomości bieżące
Informacje ogólne
Plan zajęć
Regulaminy
Seminarium doktoranckie
Samorząd Doktorantów
Komunikaty
Formularze i wnioski
Komisja Bioetyczna
Badania finansowane przez UE
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne
Ofiaruj swoje ciało nauce
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi międzywydziałowe czteroletnie Studia Doktoranckie. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora absolwentom wykazującym uzdolnienia i zainteresowania pracą naukową. Studia doktoranckie trwają cztery lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (płatnym).
Uczelnia ufundowała jedno stypendium rocznie dla obywateli Republiki Białorusi pochodzenia polskiego.
Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada stopień magistra lub równorzędny - lekarz medycyny, lekarz stomatologii/lekarz dentysta z ukończonym stażem podyplomowym oraz spełnia określone przez Senat Uczelni warunki rekrutacji.

Obecnie na studiach doktoranckich studiuje 200 doktorantów.

Kierownik Studiów Doktoranckich:
prof. dr hab. Maciej Zabel

Obsługa administracyjna:

Dział Badań Naukowych
UM w Poznaniu

Collegium Maius

ul. Fredry 10
61-701 Poznań

mgr Anna Nowak

atomasz@ump.edu.pl

mgr Joanna Cwojdzińska

jcwojdzinska@ump.edu.pl

tel. (061) 854-60-60, 854-62-51, 854-62-47
fax. (061) 854-61-07Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji
Zapisano : 13-10-2010 10:11