O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Członkowie Rady Wydziału Lekarskiego I


PRZEWODNICZĄCY:

Dziekan Wydziału Lekarskiego I - dr hab. Ryszard Marciniak prof. UM


PRODZIEKANI WLI:

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
dr hab. Jerzy G. Wójtowicz


PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

prof. dr hab. Jacek Brązert
prof. dr hab. Jan Bręborowicz
prof. dr hab. Wojciech Cichy
prof. dr hab. Michał Drews
prof. dr hab. Leon Drobnik
prof. dr hab. Edward Hadaś
prof. dr hab. Andrzej Jankowski
prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński
prof. dr hab. Wojciech Kozubski
prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
prof. dr hab. Przemysław Majewski
prof. dr hab. Janina Markowska
prof. dr hab. Paweł Murawa
prof. dr hab. Stanisław Nowak
prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
prof. dr hab. Bogdan Pawlak
prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
prof. dr hab. Stefan Sajdak
prof. dr hab. Aldona Siwińska
prof. dr hab. Jana Skrzypczak
prof. dr hab. Wojciech Służewski
prof. dr hab. Marek Spaczyński
prof. dr hab. Andrzej Szulc
prof. dr hab. Witold Szyfter
prof. dr hab. Teresa Torlińska
prof. dr hab. Tomasz Tyrakowski
prof. dr hab. Jacek Wachowiak
prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
prof. dr hab. Henryk Wysocki


PROFESOR ZWYCZAJNY (zatrudniony na 1/2 etatu):

prof. dr hab. Krzysztof Szyfter
prof. dr hab. Tomasz Tyrakowski


PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

dr hab. prof. UM Waldemar Bobkowski
prof. dr hab. Anna Bręborowicz
prof. UM dr hab. Magdalena Figlerowicz
prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka
prof. dr hab. Michał Grzegorowski
dr hab. prof. UM Paweł Hrycaj
dr hab. prof. UM Juliusz Huber
dr hab. prof. UM Paweł Jagodziński
prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
prof. dr hab. Piotr Jędrzejczak
dr hab. prof. UM Marek Jóźwiak
dr hab. prof. UM Robert Juszkat
prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek
prof. dr hab. Witold Kędzia
dr hab. prof. UM Tomasz Kościński
dr hab. prof. UM Jacek Koźlik
dr hab. prof. UM Maciej Krawczyński
dr hab. prof. UM Alicja Krzyżaniak
prof. dr hab. Jacek Losy
prof. dr hab. Anna Majewska
dr hab. prof. UM Marek Niedziela
prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
prof. dr hab. Leszek Romanowski
dr hab. prof. UM Jan Sikora
dr hab. prof. UM Jacek Szmeja
prof. dr hab. Janusz Szymaś
dr hab. prof. UM Piotr Świdziński
dr hab. prof. UM Henryk Witmanowski
prof. dr hab. Jacek Zachwieja


PROFESOROR NADZWYCZAJNY (zatrudniony na 1/4 etatu):

prof. dr hab. Maria Siemionow


DOKTORZY HABILITOWANI NAUK MEDYCZNYCH - KIEROWNICY:

dr hab. Hanna Billert
dr hab. Grzegorz Dworacki
dr hab. Michał Gaca
dr hab. Radosław Kaźmierski
dr hab. Jarosław Kocięcki
dr hab. Anita Maria Magowska
dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
dr hab. Błażej Męczekalski
dr hab. Sławomir Michalak
dr hab. Włodzimierz Paprzycki
dr hab. Mariusz Puszczewicz
dr hab. Paweł Sobczyński
dr hab. Piotr Sosnowski
dr hab. Marek Stajgis
dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica


DOKTORZY HABILITOWANI NAUK MEDYCZNYCH:

dr hab. Tomasz Banasiewicz
dr hab. Michał Błaszczyński
dr hab. Wiesław Bryl
dr hab. Malwina Czarny-Ratajczak
dr hab. Jolanta Dorszewska
dr hab. Piotr Fichna
dr hab. Maciej Głowacki
dr hab. Anna Gotz-Więckowska
dr hab. Przemysław Guzik
dr hab. Iwona Ignyś
dr hab. Roman Jankowski
dr hab. Andrzej Kędzia
dr hab. Paweł Kołecki
dr hab. Tomasz Kotwicki
dr hab. Piotr Kowal
dr hab. Hanna Krauss
dr hab. Włodzimierz Liebert
dr hab. Maria Litwiniuk
dr hab. Stanisław Malinger
dr hab. Przemysław Mańkowski
dr hab. Andrzej Marszałek
dr hab. Grażyna Michałowska-Wender
dr hab. Andrzej Minczykowski
dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka
dr hab. Małgorzata Pawelec-Wojtalik
dr hab. Jacek Piątek
dr hab. Marek Pietryga
dr hab. Magdalena Pisarska-Krawczyk
dr hab. Przemysław Pyda
dr hab. Alicja Sekula
dr hab. Robert Spaczyński
dr hab. Elżbieta Wandurska-Nowak
dr hab. Małgorzata Wierzbicka
dr hab. Aldona Woźniak
dr hab. Jarosław Zaremba
dr hab. Ryszard Żukiel


DOKTOR HABILITOWANY NAUK MEDYCZNYCH (zatrudniony na 1/2 etatu):

dr hab. Krzysztof Kusza


ZATRUDNIENI NA GODZINACH:

prof. dr hab. Wiesława Biczysko
prof. dr hab. Przemysław Gabryel
dr hab. prof. UM Andrzej Karwowski
prof. dr hab. Władysław Manikowski
dr hab. prof. UM Roman Meissner
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski
prof. dr hab. Roman Wachowiak
prof. dr hab. Jan Żeromski


NIESAMODZIELNI pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr n. med. Krzysztof Bieda
dr n. med. Maciej Cymerys
dr n. med. Łukasz Kałużny
dr n. biol. Małgorzata Koralewska-Kordel
dr n. med. Aleksandra Lisowska
dr n. med. Grzegorz Manyś
dr n. med. Katarzyna Mazur-Melewska
dr n. med. Radosław Mądry
dr n. med. Bartłomiej Mroziński
dr n. med. Monika Obara-Moszyńska
dr n. med. Krzysztof Rożnowski
dr n. med. Husam Samara
dr n. med. Witold Stankiewicz
dr n. med. Mariusz Szczepanik
dr n. med. Mirosław Szczepański
dr n. med. Marzena Wiśniewska
dr n. med. Sławomir Wiśniewski


PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI:

mgr Monica Abreu-Głowacka
lek. Andrzej Dmitriew
mgr inż. Eliza Hampelska
dr n. biol. Renata Jenek
dr n. biol. Andrzej Kluk
mgr Hanna Mikoś
mgr Anna Miśkiewicz-Mucha
mgr Ewa Piotrowska
mgr Ewa Wenska-Chyży


PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:

lek. Maciej Borejsza-Wysocki
dr n. med. Łukasz Krokowicz


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

Daria Adamczak
Magdalena Bednarczyk
Paweł Bigos
Aleksandra Binda
Damian Budzyński
Magdalena Klecha
Izabela Krzyśko
Joanna Kurzawa
Małgorzata Lauks
Adam Maciejewski
Agnieszka Napierała
Natalia Napierała
Jakub Noskiewicz
Jan Nowak
Szymon Nowak
Piotr Olbromski
Maciej Osiński
Zuzanna Paluch
Magdalena Pawłowska
Weronika Pelczar
Edyta Prokop
Małgorzata Rogaczewska
Katarzyna Sójka
Katarzyna Stanisławska
Robert Staykov
Małgorzata Szymkowiak
Maciej Tomczak
Lidia Ulatowska
Katarzyna Wójcicka
Anna Zajączkowska


PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW:

dr n. med. Jerzy Gałęcki


PRZEDSTAWICIEL NSZZ SOLIDARNOŚĆ:

dr n. przyr. Anna Pioruńska-Mikołajczak


EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI (z głosem doradczym, bez udziału w głosowaniu):

prof. dr hab. Zofia Adamczewska-Goncerzewicz
prof. dr hab. Romuald Biczysko
prof. dr hab. Krystyna Boczoń
prof. dr hab. Kazimiera Brodzińska
dr hab. Grażyna Cywińska-Wasilewska
prof. dr hab. Jerzy Garstka
prof. dr hab. Kazimierz Grottel
prof. dr hab. Zdzisław Huber
prof. dr hab. Mieczysław Jeszke
prof. dr hab. Witold Jurczyk
prof. dr hab. Halina Karoń
prof. dr hab. Helena Kędzia
doc. dr hab. Kazimierz Kociałkowski
prof. dr hab. Jadwiga Koczocik-Przedpelska
prof. dr hab. Eugeniusz Korman
prof. dr hab. Marian Krawczyński
prof. dr hab. Aleksandra Kruk-Zagajewska
prof. dr hab. Jacek Łuczak
prof. dr hab. Witold Marciniak
prof. dr hab. Marian Obara
prof. dr hab. Janusz Paluszak
prof. dr hab. Krystyna Pecold
prof. dr hab. Antoni Pruszewicz
prof. dr hab. Zygmunt Przybylski
prof. dr hab. Urszula Radwańska
prof. dr hab. Kazimierz Rzymski
prof. dr hab. Wiesława Salwa-Żurawska
prof. dr hab. Paweł Stajgis
prof. dr hab. Zygmunt Szmeja
prof. dr hab. Roman Szulc
prof. dr hab. Wiesław Trzeciak
prof. dr hab. Alina Warenik-Szymankiewicz
prof. dr hab. Mieczysław Wender
prof. dr hab. Andrzej Ziemiański
prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska

Wprowadził : Wydzial Lekarski I
Zapisano : 22-09-2011 07:13