O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Misja i cele Uniwersyteckiego Biura Karier


Celem i misją Biura Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego jest zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej informacji o medycznym rynku pracy, nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami, organizacja szkoleń, wsparcie studentów w poszukiwaniu satysfakcjonującego miejsca pracy odpowiadającego kwalifikacjom i aspiracjom.

Do podstawowych zadań Biura Karier należą działania polegające na przygotowaniu absolwentów i studentów naszej uczelni do poruszania się po rynku pracy - pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, szkolenia z przygotowania się kandydata do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, informowanie o ofertach pracy, praktyk, staży studenckich, wolontariatów na stronie internetowej Biura Karier oraz na tablicach informacyjnych Działu Promocji. Jednocześnie osoby zainteresowane mogą korzystać z materiałów informacyjnych i drukowanych ofert pracy w siedzibie Biura Karier.

Wprowadził : Dominika Bazan - Dzial Promocji
Zapisano : 09-06-2009 13:17