O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAKŁAD GENETYKI W PSYCHIATRII


Tematem projektów badawczych realizowanych w Pracowni jest genetyka molekularna zaburzeń psychicznych, w szczególności schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, a także zaburzeń jedzenia i zespołu ADHD.
Realizujemy też dwa projekty farmakogenetyczne: ‘Badania genów kandydujących związanych z profilaktycznym działaniem litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej” oraz GENDEP ( VI Ramowy Projekt UE).
Przedmiotem naszych zainteresowań badawczych są także problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi w psychiatrii.

Wytworzył : Klinika Psychiatrii
Wprowadził : Klinika Psychiatrii
Ostatnia zmiana : 27-05-2008 09:25