O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Przedmiot: PSYCHIATRIA
Wydział/ kierunek: LEKARSKI I
Rok studiów: IV
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Maria Chłopocka-Woźniak
Wykłady/ seminaria: 32/3
Ćwiczenia: 85


Przedmiot: FAKULTET I SEKSUOLOGIA
Wydział/ kierunek: LEKARSKI I
Rok studiów: VI
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Janusz Rybakowski
Wykłady/ seminaria: 15


Przedmiot: PSYCHIATRIA
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - Oddział STOMATOLOGIA
Rok studiów: V
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. AM dr hab. Joanna Twarowska-Hauser
Wykłady/ seminaria: 15
Ćwiczenia: 15


Przedmiot: PSYCHIATRIA
Wydział/ kierunek: NAUK O ZDROWIU / PIELĘGNIARSTWO
Rok studiów: III
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Jolanta Rajewska
Wykłady/ seminaria: 15/15
Ćwiczenia: 20Przedmiot: PSYCHIATRIA
Wydział/ kierunek: NAUK O ZDROWIU / FIZJOTERAPIA
Rok studiów: III
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Renata Komorowska-Pietrzykowska
Wykłady/ seminaria: 10
Ćwiczenia: 20


Przedmiot: PSYCHIATRIA
Wydział/ kierunek: NAUK O ZDROWIU / RATOWNICTWO MEDYCZNE
Rok studiów: II
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Małgorzata Wojtanowska-Bogacka
Wykłady/ seminaria: 15
Ćwiczenia: 15


Przedmiot: PSYCHIATRIA
Wydział/ kierunek: NAUK O ZDROWIU / POŁOŻNICTWO
Rok studiów: III
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Dorota Łojko
Wykłady/ seminaria: 15
Ćwiczenia: 15


Przedmiot: FAKULTET: NAUKA O ZACHOWANIU CZŁOWIEKA
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - Oddział STOMATOLOGIA
Rok studiów: IV
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski

Wykłady/ seminaria: 15


Przedmiot: FAKULTET: THE BASIS OF HUMAN BEHAVIOUR
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - Oddział STOMATOLOGII
KSZTAŁCENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Rok studiów: IV
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Aleksandra Suwalska
Wykłady/ seminaria: 15


Przedmiot: PSYCHIATRY
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - ODDZIAŁ KSZTAŁCENIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM program 4-letni
Rok studiów: III
Ilość godzin dydaktycznych/kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr hab. med. Jan Jaracz
jjaracz@amp.edu.pl
Wykłady/ seminaria: 62
Ćwiczenia 178


Przedmiot: PSYCHIATRY
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - ODDZIAŁ KSZTAŁCENIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM program 6-letni
Rok studiów: IV
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr hab. med. Jan Jaracz
jjaracz@amp.edu.pl
Wykłady/ seminaria: 32
Ćwiczenia: 94


Przedmiot: SCIENCE BEHAVIOUR
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - ODDZIAŁ KSZTAŁCENIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM program 4-letni
Rok studiów: II
Osoba odpowiedzialna za kurs:
Ilość godzin dydaktycznych/kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Filip Rybakowski
filrybak@yahoo.com
Wykłady/ seminaria: 30


Przedmiot: SCIENCE BEHAVIOUR
Wydział/ kierunek: LEKARSKI II - ODDZIAŁ KSZTAŁCENIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM program 4-letni
Rok studiów: III
Osoba odpowiedzialna za kurs: Prof. dr hab. Andrzej Rajewski
Dr med. Filip Rybakowski
filrybak@yahoo.com
Wykłady/ seminaria: 30


19-05-2006 08:29
Klinika Psychiatrii