O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRACOWNIA PSYCHOFIZJOLOGII


tel. 061 8491-535
email: mrozanski@ump.edu.pl

Do zadań Pracowni Psychofizjologii należy wykonywanie badań czynności poznawczych przy użyciu testów neuropsychologicznych oraz badania neurofizjologiczne u chorych na zaburzenia afektywne oraz schizofrenię.
W ramach tych zadań realizowane są projekty badawcze:
a. badania związku miedzy polimorfizmem wybranych genów a markerami neurofizjologicznymi w zaburzeniach psychicznych.
b. badania wpływu różnych form leczenia na funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne
c. badania zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach endokrynologicznych
d. badania zaburzeń funkcji płatów czołowych w chorobach psychicznych

Pracownia służy także celom dydaktycznym. W ramach kursu psychiatrii klinicznej studenci wydziału lekarskiego, zapoznawani są z metodami diagnostyki neuropsychologicznej i neurofizjologicznej.

Testy wykonywane w Pracowni Psychofizjologii na zlecenie poszczególnych oddziałów to m.in:
- WCST Wisconsin Card Sorting Test
- FEIT Facial Emotion Identyfication Test
- ER 40 Penn Emotional Facial Recognition
- PEBL Psychological Test Battery
- TMT test łączenia punktów , test stroopa i inne testy stosowane w diagnostyce klinicznej.

Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jan Jaracz


Pracownicy:
specjalista nauk.-techn. mgr Maciej Różański


_

Wprowadził : Klinika Psychiatrii.
Zapisano : 22-05-2019 11:04