O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


SPECJALIZACJE – PSYCHOLOGIA KLINICZNA


WRZESIEŃ 2009

I. 17 – 18.09.200917.09.2009 (czwartek)


8.00 – 11.00 (4 h) Jadwiga Grześkowiak Moduł V


„Treningi umiejętności”
1.Metody prowadzenia treningów umiejętności
2.Zasady treningów umiejętności
3.Typy treningów rehabilitacyjnych
4.Trening umiejętności społecznych
5.Trening edukacyjny (aktywnego udziału we własnym leczeniu)


11.15 – 12.45 (2h) Mgr Krystyna Marek Moduł IV

„Poradnictwo – zasady udzielania pomocy osobom zgłaszającym się po poradę”


13.00 - 15.15 (3h) Mgr Krystyna Marek Moduł IV

„Interwencja kryzysowa”
1.Diagnoza interwencji kryzysowej
2.Metody interwencji
3.Funkcjonowanie ośrodków interwencji kryzysowej


18.09.2009 ( piątek)


8.00 – 10.15 (3 h) Mgr Krystyna Marek Moduł IV


„Rehabilitacja psychologiczna”
1.Modele rehabilitacji
2.Specyfika diagnozy w procesie rehabilitacji
3.Rodzaj interwencji w procesie rehabilitacji


10.30 - 14.30 (5h) Dr hab. Krystyna Górna Moduł IV

„Psychoedukacja jako forma wsparcia chorego z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziny’ Część I

1.Pojęcie psychoedukacji
2.Cele psychoedukacji
3.Formy psychoedukacji
4.Cechy programów psychoedukacyjnych
5.Podstawowe elementy programów psychoedukacyjnych
6.Znaczenie psychoedukacji potwierdzone w badaniach
7.Efektywność psychoedukacjiPAŹDZIERNIK 2009

II. 01 – 02.10.200901.10.2009 (czwartek)


8.00 – 15.15 (9 h) Dr hab. Krystyna Górna Moduł IV„Psychoedukacja jako forma wsparcia chorego z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziny’ Część II

1.Wprowadzenie do prowadzenia psychoedukacji grupowej
2.Etapy psychoedukacji grupowej
3.Rola prowadzącego psychoedukację w poszczególnych etapach psychoedukacji
4.Prezentacja psychoedukacji grupowej - Ćwiczenia


02.10.2009 (piątek)

8.00 – 8.45 (1 h) TEST nr 2

9.00 – 14.30 (7 h) Mgr Wojciech Lindner Moduł IV


„Psychoterapia”

1.Pojęcie psychoterapii
2.Różne ujęcia psychoterapii
3.Cele psychoterapii
4.Formy psychoterapii
5.Wskazania i przeciwwskazania do psychoterapii
6.Diagnoza w psychoterapii
7.Przebieg procesów psychoterapii
8.Czynniki leczące w psychoterapii


III. 15 – 16.10.2009

15.10.2009 (czwartek)


8.00 – 15.15 (9 h) Mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden Moduł IV Część I


„Kliniczne zastosowanie terapii ericsonowskiej”

1.Zasady podejścia ericksonowskiego i ich spożytkowanie w psychoterapii.
2.Ericksonowski system diagnostyczny i jego użyteczność w procesie psychoterapii.
3.Kliniczny „setting” w budowaniu relacji z pacjentem.
4.Czynniki terapeutyczne w podejściu ericksonowskim, czyli co działa leczniczo?


16.10.2009 (piątek)


8.00 – 14.30 (8 h) Mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden Moduł IV Część II


„Kliniczne zastosowanie terapii ericsonowskiej” c.d.

1.Praca z objawem – strategie Miltona H. Ericksona
2.Spożytkowanie kontekstu systemowego w podejściu ericksonowskim
3.Specyfika leczenia:
*zaburzeń lękowych
*zaburzeń psychosomatycznych i somatopodobnych
*depresji
4.Strategie Miltona H., Ericksona i jego uczniów w terapii par i małżeństwLISTOPAD 2009

IV. 05. – 07.11.200905.11.2009 (czwartek)

8.00 – 15.15 (9 h) Mgr Hanna KrawczyK Moduł IV


„Terapia psychoanalityczna” część I
1.Współczesna psychoterapia psychoanalityczna
a. psychoterapia psychodynamiczna a psychoanalityczna a psychoanaliza
b. zjawiska procesu analitycznego: przeniesienie, przeciwprzeniesienie, interpretacja
c.zasady i warunki terapii
2.Pomiędzy pozycją schizoparanoidalną a depresyjną na kozetce, czyli jak rozumiała podstawowe mechanizmy relacji ze swoimi pacjentami Melania Klein
3.Relacja pacjenta z terapeutą wg Wilfreda Biona i jego kontynuatorów
a.zdolność analityka do reverie
b.funkcja alfa


06.11. 2009 (piątek)

8.00 – 14.30 (8 h) Mgr Ewa Stankowska Moduł IV


„Psychoterapia systemowa” Część I
1.Praktyczne korzyści z podstaw teoretycznych terapii systemowej (konstruktywizm radykalny, konstrukcjonizm społeczny)
a.opis funkcjonowania systemów rodzinnych
b.rekonstruujące słuchanie
c.terapeutyczne rozszczepienie
d.rozumienie problemu
e.perspektywa obserwatora
f.zorientowanie na zasady i rozwiązania
g.nowa narracja
2.Podstawowe pojęcia terapeutyczne w ujęciu systemowym
a.problem
b.diagnoza
c.zlecenie
d.cel terapii
e.kontekst pracy terapeutycznej


07.11. 2009 (sobota)

8.00 – 14.30 (8 h) Mgr Piotr Matuszak Moduł II


„Kliniczna diagnoza psychologiczna zdarzeń psychicznych’ Część III
1.Specyfika diagnozy psychologicznej w różnych zaburzeniach
2.Zasady formułowania wyników badania i ich pisemne opracowanie
3.Przekazywanie wyników diagnozy psychologicznejV.26. – 27.11.2009

26.11.2009 (czwartek)

8.00 – 11.45 (5h) Mgr Hanna KrawczyK Moduł IV


„Terapia psychoanalityczna” część II
1.Proces terapii jako przestrzeń pomiędzy analitykiem i pacjentem
a.przestrzeń pośrednicząca Donalda Winicota
b.pole analityczne Antonio Ferro
2.Psychoterapia psychoanalityczna głęboko zaburzonych pacjentów
3.Przypadek – opis procesu terapii12.00 – 12.45 (1 h) Test nr 3


13.00 – 15.15 (3h) Mgr Wojciech Lindner Moduł III


„Psychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych w koncepcjach systemowych’” Część II
27.11. 2009 (piątek)

8.00 – 14.30 (8 h) Mgr Ewa Stankowska Moduł IV


„Psychoterapia systemowa” Część II
1.Wymiar praktyczny terapii systemowej – strategie i techniki pracy terapeutycznej”
a.tworzenie hipotez
b.cyrkularność a pytania cyrkularce
c.neutralność a ciekawość
d.różnicowanie a zmiana
e.zasoby a rozwiązania
f.przeformułowanie a nowa narracja
g.wzorce komunikacji a rodzaje relacjiGRUDZIEŃ 2009

VI.10 -11.12.200910.12.2009 (czwartek

10.00 – 14.30 (6 h) Mgr Maria Rotkiel Moduł IV

14.30 – 15.30 przerwa
15.30 – 20.00 (6 h)
„Terapia poznawczo – behawioralna”
1.Prezentacja założeń teoretycznych modelu terapii poznawczo-behawioralnej – podstawy TPB
2.Prezentacja ogólnego modelu rozwoju i utrzymywania się zaburzeń w podejściu poznawczo-behawioralnym – charakterystyka TPB
3.Specyfikacja kontaktu z Klientem terapii poznawczo-behawioralnej
4.Prezentacja i omówienie najważniejszych pojęć modelu terapii poznawczo-behawioralnej
a.negatywne automatyczne myśli
b.dysfunkcjonalne założenia
c.podstawowe przekonania
d.pytania sokratejskie
5.Pytania sokratejskie – technika ukierunkowanego odkrywania TPB (założenie, specyfika i cel pytań sokratejskich)
6.Diagnozowanie i formułowanie przypadku w TPB
7.Prezentacja najważniejszych technik terapii poznawczo-behawioralnej i eksperymenty poznawczo behawioralne itp.
8.Prezentacja etapów leczenia i specyficznych technik poznawczo-behawioralnych na przykładach z praktyki klinicznej


11.12.2009 (piątek)


8.00 – 12.30 (6 h) Dr hab. Krystyna Górna Moduł IV


„Psychoedukacja jako forma wsparcia chorego z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziny’ Część III
1.Zaliczenie psychoedukacji grupowej przez uczestników kursu (przeprowadzenie psychoedukacji grupowej – odgrywanie ról prowadzącego psychoedukacji oraz pacjentów i rodzin uczestniczących w psychoedukacji - WARSZTAT12.45 – 14.15 (2 h) Mgr Wojciech Lindner

Podsumowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego

Wprowadził : Klinika Psychiatrii
Zapisano : 28-09-2009 13:07