O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


NAUKA O ZACHOWANIU CZŁOWIEKA

Zajęcia fakultatywne
IV oddział STOMATOLOGII
2009/2010

Sala wykładowa : Katedra Psychiatrii
godzina: 11.30-13.0013.01.10
środa


Cykle rozwojowe, rozwój psychiczny, uwarunkowania biologiczne i środowiskowe

Prof. dr hab. Andrzej Rajewski


15.01.10
piątek


Mechanizmy obronne, osobowość.
Relacja lekarz - pacjent.

Prof. dr hab. Andrzej Rajewski


20.01.10
środa


Rola biologii molekularnej w regulacji zachowania

Dr hab. Filip Rybakowski


22.01.10
piątekRegulacja i zaburzenia odżywiania. Sen i rytmy dobowe.


Prof. dr hab. Andrzej Rajewski


27.01.10
środaLęk, agresja, depresja

Prof. dr hab.Andrzej Rajewski


29.01.10
piątek


Psychofarmakologia a zachowanie.

Prof. dr hab. Janusz Rybakowski


03.02.10
środa


Rola środowiska i rodziny w regulacji zachowania

Dr n.med. Małgorzata Talarczyk


Wprowadził : Klinika Psychiatrii
Zapisano : 11-01-2010 09:24