O UCZELNI
UNIA EUROPEJSKA
JUBILEUSZ 90 - LECIA STUDIÓW LEKARSKICH W POZNANIU
WIRTUALNY DZIEKANAT
WYBORY
REKRUTACJA 2011 / 2012
REKRUTACJA 2012 / 2013
STUDIA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
LLP ERASMUS
NAUKA
BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA
INFORMACJA I PROMOCJA
DOCUMASTER CAMPUS
SZPITALE KLINICZNE
SPIS OSÓB I JEDNOSTEK
SERWER ADMINISTRACYJNY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Katedra Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

HISTORIA

Zarządzeniem nr 19/08 z dnia 31 marca 2008 roku Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz utworzył na Wydziale Nauk o Zdrowiu - w Katedrze Nauk Społecznych - Pracownię Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
Na stanowisko kierownika Pracowni został powołany dr hab. n. hum. Henryk Lisiak (historyk i adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych), a w skład Pracowni zostali przyjęci: dr Stanisław Antczak (historyk i starszy wykładowca) i dr Krzysztof Prętki (adiunkt).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów na:

 • Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Zdrowie Publiczne

 • - Historia zdrowia publicznego
  - Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej. Cz. I Na świecie
  - Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej. Cz. II W Polsce
  - Podstawy demografii
  - Socjoekonomika usług medycznych
  - Systemy społeczno-polityczne
  - Programy zdrowotne Unii Europejskiej
  - Polityka społeczna i zdrowotna
  - Polityka społeczna i zdrowotna Unii Europejskiej
  - Antropologia

 • Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Ratownictwo Medyczne

 • - Polityka zdrowotna i społeczna
  - Demografia

 • Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Fizjoterapia

 • - Demografia
  - Antropologia kulturowa

 • Wydziale Lekarskim I

 • - Filozoficzne koncepcje człowieka
  - Antropologia kulturowa

 • Wydziale Lekarskim II na kierunku Lekarsko-dentystycznym

 • - Filozoficzne koncepcje człowieka

 • Wydziale Lekarskim II na kierunku Techniki Dentystyczne

 • - Historia współczesnej Europy

 • Wydziale Farmaceutycznym na kierunku Farmacja

 • - Socjologia
  - Historia współczesnej Europy

  DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

  Zainteresowania badawcze pracowników Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej koncentrują się wokół następujących problemów:
  • Europa okresu międzywojennego
  • Dzieje II Rzeczypospolitej
  • Antropologia polityki
  • Samorząd terytorialny i jego rola w organizowaniu opieki zdrowotnej i społecznej,
  • Zagadnienia z pogranicza polityki, demografii i kultury
  • Polityka społeczna, społeczne skutki bezrobocia i ubóstwa, polityka zatrudnienia i rynek pracy, pomoc społeczna, kwestie niepełnosprawności
  • Polityka zdrowotna, historia ochrony zdrowia, socjoekonomika usług medycznych, systemy opieki zdrowotnej współczesnych państw
  • Transformacja ustrojowa w Polsce, systemy polityczne, socjologia polityki

  WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 • Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

 • Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


 • Katedra Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 • Pracownia Badań Historycznych Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim • Wprowadził : Ewa Skibińska - webmaster
  Zapisano : 09-12-2010 13:59